Στην DOM MATERIALIS πιστεύουμε ότι η πώληση ΔΕΝ ολοκληρώνεται με την παράδοση και εξόφληση των προϊόντων. Η επικοινωνία με τον πελάτη αλλά και η παροχή τεχνικών πληροφοριών που έχουν να κάνουν με την εγκατάσταση και τοποθέτηση συνεχίζεται και μετά την πώληση. Δεν είναι λίγες εκείνες οι φορές όπου ο πελάτης χρειάζεται να ανατρέξει πίσω στο κατάστημα για ερωτήσεις ή πληροφορίες που αφορούν τεχνικά θέματα, απορίες για την τοποθέτηση των προϊόντων ή ακόμη και για κάποιο πρόβλημα που μπορεί να ανακύψει μετά την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος. Σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε να δώσουμε λύση άμεσα ανεξαρτήτως του χρόνου που έχει περάσει από την ημερομηνία αγοράς των προϊόντων. Παράλληλα ακούμε πολύ προσεκτικά τα σχόλια των πελατών μας ώστε οι επιλογές και οι προτάσεις μας προς αυτούς να καλύπτουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες τους.